WHO เผย อนุภาคไวรัส “โควิด-19” ในอากาศอาจไม่ใช่สาเหตุหลักของการแพร่เชื้อ

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานที่สรุปว่า อนุภาคไวรัสโคโรนาที่ลอยอยู่ในอากาศอาจไม่ใช่สาเหตุหลักของการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยนักวิจัยได้พิจารณาวิธีการต่างๆ ที่เชื้อไวรัสจะสามารถแพร่กระจายได้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับละอองฝอยที่เกิดจากการไอจาม การพูด และการหายใจของผู้ที่ติดเชื้อ การขับละอองฝอยขนาดเล็กที่สามารถแพร่กระจายได้ในระยะไกล และผ่านพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค

Read More